Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου συνιστά σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η απαγόρευση χρήσης του ίντερνετ.
Η έκθεση στρέφεται κατά της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, χώρες που έχουν θεσπίσει νόμους σχετικές με την πλευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο.
Παράλληλα επισημαίνει πως το κλείδωμα και το φιλτράρισμα του ίντερνετ είναι μέτρα τα οποία απαγορεύουν την πρόσβαση των χρηστών σε ειδικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, κάτι που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο ειδικός εισηγητής της έκθεση θεωρεί πως αποκόπτοντας την πρόσβαση των χρηστών στο  παραβιάζεται το άρθρο 19, παράγραφος 3, της Χάρτας Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. 
Ο ειδικός εισηγητής καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα διατηρηθεί για όλους ακόμη και σε περιόδους πολιτικής αναταραχής. Ειδικότερα, ο ειδικός εισηγητής καλεί τα κράτη να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιωμάτα που επιτρέπει στους χρήστες να χάσουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και να απόσχουν από τη θέσπιση αυτών των νόμων.


Η έκθεση του ΟΗΕ για την Προώθηση και Προστασία του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, έρχεται την ίδια ημέρα μία που στη Συρία κόπηκε το ίντερνετ και εκτιμάται ότι πρόκειται για κυβερνητική πράξη καταστολής των ταραχών που μαίνονται στη χώρα. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Toggle Footer